Vi utför tjänster till både företag och privatpersoner!     

Företagstjänster

Kontorsstäd

Byggstäd

Flyttstäd

Storstäd

Fönsterputs

Privat

Städ

Storstäd

Flyttstäd

Byggstäd

Fönsterputs

Varierande tjänster

Service/rengöring av Fritidshus

Rengöring av uteplats/möbler


Rengöring av fritidshus och övriga säsongsboende inför sommar/vintersäsong


*Vi skurar rent alla öppna ytor

*Rengör skåp utvändigt och invändigt

*Putsar fönstren

*Bäddar rent i sängarna

*Vädrar mattorna

*Tar bort spindelväv

*Rengöring av uteplats/möbler


Efter önskemål tar vi hand om sopor/skräp och tillsyn av boende, mot en avgift.

Vid varje tillsyn kontrolleras följande: Att dörrar på huvudbyggnad och eventuella uthus är låsta, att alla fönster är hela och stängda, att fast och lös egendom inte har blivit utsatt för skada eller åverkan, att inget "onormalt" inträffat på tomt eller egendom. Dessutom kontrolleras att vatten och värme fungerar. mot en avgift